Strona Główna       O Nas       Stowarzyszenie       Ubezpieczenia       Hipoterapia       Kontakt    


Ubezpieczenia


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach wraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA ma zaszczyt zaproponować Państwu specjalny program ubezpieczeniowy oparty na grupowym ubezpieczeniu na życie typ P.

Program ten zapewni Państwu niezwykle szeroką ochronę ubezpieczeniową, a przede wszystkim kontynuację i ciągłość ubezpieczenia na zasadach ubezpieczenia grupowego z możliwością ubezpieczenia się na wypadek pobytu w szpitalu i ciężkich chorób.


JAKIE SĄ ZALETY PROGRAMU?

Specjalny program stworzony dla osób nieaktywnych zawodowo
Przystępowanie do ubezpieczenia bez badań i ankiet medycznych
Bardzo szeroka ochrona Twojego życia i zdrowia jak i najbliższych
Jedyna możliwość przystąpienia do ubezpieczenia o tak szerokim zakresie jaki funkcjonuje na zakładach pracy, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i prawa do świadczenia z tytułu dziennego pobytu w szpitalu i ciężkich chorób
Gwarancja szybkiej i pewnej wypłaty świadczenia w PZU Życie SA
Gwarancja dożywotniej kontynuacji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, po osiągnięciu 70 roku życia, przy zachowaniu stopy składki 5zł od tysiąca sumy ubezpieczenia.JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY KONTYNUACJĄ INDYWIDUALNĄ A UBEZPIECZENIEM GRUPOWYM?

Ubezpieczenie grupowe Kontynuacja indywidualna

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna Ubezpieczenie
grupowe
Ubezpieczenie
indywidualne

Zgon ubezpieczonego 175 % sumy ubezp. 100% sumy ubezpieczenia
Leczenie szpitalne tak nie
Ciężkie choroby tak nie
Składki miesięcznie kwartalnieGDZIE ZAŁATWIĆ NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO UBEZPIECZENIA?

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach
41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 90

tel. (32) 750 48 46 , (32) 750 48 47RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ WG WYSOKOŚCI UBEZPIECZENIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARIANT
I
WARIANT
II
WARIANT
III
WARIANT
IV
Suma ubezpieczenia 7 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł
Śmierć ubezpieczonego 12 250 zł 17 500 zł 21 000 zł 24 500 zł
Śmierć ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku (łącznie) 24 500 zł 35 000 zł 42 000 zł 49 000 zł
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie) 52 500 zł 75 000 zł 90 000 zł 105 000 zł
Osierocenie dziecka - jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka do 18 r.ż. lub 25 r.ż o ile uczęszcza do szkoły, bez względu na wiek w razie całkowitej niezdolności do pracy 2 800 zł 4 000 zł 4 800 zł 5 600 zł
Śmierć małżonka 7 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł
Zgon małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku (łącznie) 14 000 zł 20 000 zł 24 000 zł 28 000 zł
Śmierć dzieci (do 25 r.ż.) 2 100 zł 3 000 zł 3 600 zł 4 200 zł
Urodzenie martwego dziecka 1 400 zł 2 000 zł 2 400 zł 2 800 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego i rodziców małżonka 1 400 zł 2 000 zł 2 400 zł 2 800 zł
Urodzenie dziecka 700 zł 1 000 zł 1 200 zł 1 400 zł
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 280 zł 400 zł 480 zł 560 zł
Wystąpienie ciężkiej choroby* 2 100 zł 3 000 zł 3 600 zł 4 200 zł
Leczenie szpitalne (choroba) 35 zł 50 zł 60 zł 70 zł
Leczenie szpitalne (nieszczęśliwy wypadek) 70 zł 100 zł 120 zł 140 zł
Operacje chirurgiczne TAK TAK TAK TAK
Operacje chirurgiczne I stopnia 1 500 zł 2 000 zł 2 400 zł 2 800 zł
Operacje chirurgiczne II stopnia 900 zł 1 200 zł 1 440 zł 1 680 zł
Operacje chirurgiczne III stopnia 300 zł 400 zł 480 zł 560 zł
SKŁADKA ŁĄCZNA: 63,30 zł 89,90 zł 107,90 zł 125,90 zł

*anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, zawał serca, zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zgorzel gazowyUbezpieczenia Komunikacyjne

1. Mając na celu kompleksową obsługę poszerzyliśmy zakres naszej działalności ubezpieczeniowej. Oprócz ubezpieczeń grupowych na życie proponujemy Państwu szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Biorąc pod uwagę Państwa komfort i zróżnicowane potrzeby, każdego klienta traktujemy indywidualnie. Nasza rola nie kończy się w chwili wykupienia polisy – zajmujemy się również obsługa posprzedażową która obejmuje : monitorowanie czasu trwania polisy, przypominanie o upływie terminu ważności ubezpieczenia lub konieczności opłaty kolejnej raty składki; informowanie o aktualnych promocjach lub dodatkowych możliwościach rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej; rzetelna i szybka pomoc w procesie likwidacji szkód. Pragniemy służyć naszym Klientom przez kolejne lata i stale podnosić jakość naszych usług. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do kontaktu z nami.


Wykaz placówek medycznych dostępny na stronie www.pzu.pl
© SOZIPS 2015 Strona Główna  |  O Nas  |  Stowarzyszenie  |  Ubezpieczenia  |  Hipoterapia  |  Kontakt

Valid HTML 4.0 Transitional Poprawny CSS!